Ynglingen på sopanläggningen skulle bli vår finansminister

Ynglingen på sopanläggningen skulle bli vår finansminister

Spar alltid dina gamla bilder de kan vara värda en förmögenhet.

I oktober 2015 visade det sig att ett foto, köpt för två dollar i en loppisbutik i Fresno, USA, var värt miljoner dollar. På fotot från 1878 ses nämligen västernlegenden Billy the Kid spela krocket (!) iklädd stickad tröja och hatt. Bilden är blott en av två existerande av Billy the Kid som tre år senare sköts till döds av sheriffen Pat Garrett. Den 22-årige William Henry McCarty, som han egentligen hette, hade då rymt från fängelset och dödat två vicesheriffer.
Se så lönsamt det är att spara gamla bilder!
Billy-the-Kid-phot_3471913b.jpg_lowres

Ökänd gangster i Vilda Västern. Billy the Kid spelar krocket 1878.
Ökänd gangster i Vilda Västern. Billy the Kid spelar krocket 1878.

Inga jämförelser i övrigt med finansminister Gunnar Sträng (1906–1992) som skulle ha fyllt 110 år i december i år. Men bilden från Hässelby utanför Stockholm visar också den hur viktigt det är att spara på gamla foton som kan ge spännande perspektiv.
Det till synes alldagliga motivet på arbetare som jobbade på Lövsta sopstation i Hässelby, en förort till Stockholm, visar nämligen en 13-årig Gunnar Sträng (t v). Bilden är tagen 1919 och inskickad till Minnenas Journal av Harald Walczok.
Gunnar Sträng växte upp i den här miljön. Gunnars far arbetade på renhållningsverket vid Lövsta sopstation och därifrån kunde Gunnar, som älskade att läsa, ta hand om de intressanta böcker som kom dit för att brännas. Det var böcker av bland andra Strindberg, Maksim Gorkij, Lev Tolstoj och Upton Sinclair, har han berättat.
1922 började Gunnar själv arbeta på renhållningsverket men fick avsked på grund av arbetsbrist. Sex år senare var han tillbaka vid Lövsta som arbetare på Skogsbergs handelsträdgård och inledde sin fackligt-politiska karriär genom att bli styrelsemedlem i Hässelbys trädgårdsarbetarfackförening. Efter uppdrag som ombudsman i Svenska lantarbetareförbundet där han bland annat rekryterade medlemmar på cykelturnéer blev han ordförande i förbundet. Tiden i regeringen inleddes på 1940-talet men legendarisk blev Gunnar Sträng som finansminister 1955–1976.
Ingen som sett och hört Gunnar Sträng myndigt redogöra för statsbudgeten glömmer honom. Vilken kraft det fanns i killen med keps från sopstationen i Lövsta.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.