Visst gick det att tandemkoppla lastbilar

Visst gick det att tandemkoppla lastbilar

Rörigt. Entreprenören Olle Karlsson och åkeriägarna Olle Andersson och Sven Hillman utförde en tekniskt avancerad transport 1965. De trettio meter långa plaströren skulle fraktas från järnvägsstationen i Hållsta till hushållningssällskapets fiskodling vid Näshulta bruk i Sörmland utan att kapas. De tre herrarna tandemkopplade två lastbilar för att kunna köra rören de 15 kilometerna. Det gick bra, men vattenrören var för sköra att läggas ner i hela sin längd så de fick kapas trots allt.
Inskickat av Claes-Göran Eriksson, Katrineholm.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.