Vilka är flickorna?

Vilka är flickorna?

Snygg honnör. Är det någon som känner igen flickorna och vet när är bilden tagen? Det är beredskapstid och de verkar befinna sig någonstans vid kusten eller vid en sjö. Jag hade två bröder som gjorde värnplikten vid I 6 i Kristianstad respektive I 16 i Halmstad. Kanske är bilderna därifrån?
Inskickat av Kenneth Björck. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.