Vilka är flickorna?

Vilka är flickorna?

Snygg honnör. Är det någon som känner igen flickorna och vet när är bilden tagen? Det är beredskapstid och de verkar befinna sig någonstans vid kusten eller vid en sjö. Jag hade två bröder som gjorde värnplikten vid I 6 i Kristianstad respektive I 16 i Halmstad. Kanske är bilderna därifrån?
Inskickat av Kenneth Björck.