Vi räknade bilar som passerade

Vi räknade bilar som passerade

Söndagsklädda. Mjölkborden var en samlingsplats på många sätt. Vi satt och tittade på bilar som passerade, skrev upp bilnummer som då hade länsbokstav vilken visade var de kom ifrån. Här är det familjens tre yngsta barn (av sju syskon) som sitter på pass. Ulla-Britt, född 1948, Roland, född 1950, och på cykeln Karl-Ewert ”Charlie”, född 1951. Troligen är det söndag för de ser helgdagsfina ut. Mjölken kom från våra fyra kor. I retur från mejeriet tog vi ibland smör. Bilden är från 1960-talet i Östanbyn, Grytnäs, Dalarna.
Inskickat av Sune Hansson, Kalmar.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.