Vi med sedlar är moderna bankrånare

Vi med sedlar är moderna bankrånare

Riksbanken trycker om alla våra sedlar till en kostnad av 150 miljoner samtidigt som bankerna vägrar hantera kontanter. Förr kände sig bankerna rånade av pistoler, nu av sedelbuntar. De vill inte befatta sig med sedlar och annat otyg som naggar deras vinster i kanten. Går du in på en bank i dag och pratar om sedlar möts du av ett snipigt leende. ”Vi hanterar inte kontanter, vi säljer lönsamma tjänster. Nästa!” Bankerna har sedan länge avsagt sig sin roll som ett smörjmedel för att få samhället att växa utan gnissel. De är sig själva nog för att maximera sina vinster. Varför bemödar sig ens Riksbanken om att trycka nya sedlar som bankerna ger blanka fan i? Dags för nypremiär av Ebberöds bank. Gör Thor Modéen till riksbankschef! Bankstöld.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.