Vi flaggar för Island!

Vi flaggar för Island!

Idag är det Islands tur att fira sin nationaldag. Det gör man till minne av årsdagen av då landet 1944 blev republik, självständig från Danmark.

Vid den tiden var Danmark ockuperat av Tyskland, medan USA och Storbritannien hade skickat soldater till Island. När Islands unionsavtal med Danmark löpte ut 1943 kunde inte nya unionsrevisioner hållas på grund av ockupationen och Island förklarade sig då som självständig republik under det kommande året.

Att det blev just den 17 juni som valdes som nationaldag har sin grund i att den isländske självständighetsförespråkaren Jón Sigurðsson föddes detta datum.

Grattis Island!

Källa: Wikipedia.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.