Velociped från Scania

Velociped från Scania

Scaniacykeln är tillverkad omkring 1900, vid Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. Företaget bildades år 1900 då man övertog velocipedfabriken Humber när dess verksamhet flyttades till Stockholm och inriktades sig till en början på att ”idka tillverkning och försäljning av velocipeder och maskiner,äfvensom utöfva mekanisk verkstadsrörelse”. 1911 slogs Scaniafabriken i Malmö ihop med fabriken Vabis och märket Scania-Vabis skapades. 1913 flyttade huvudkontoret från Malmö till Södertälje. Produktionen av lastbilar upphörde dock först 1926 i Malmö.

Foto: Seved Johansson

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.