Vattenbäraren från Skaraborg

Vattenbäraren från Skaraborg

Ståtligt skägg. Bilden föreställer min farfar August Larsson (Kato) och är taget omkring 1930. August var vattenbärare från slutet av 1800-talet och många år framåt och bar dricksvatten från en brunn till de anställda på tändsticksfabriken i Tidaholm. Den andra bilden visar sågverksarbetare vid Forsviks Skogars sågverk i Skaraborg 1945. Sågverket är i dag nedlagt. Från vänster: Karl Karlsson, Stig Larsson, Åke Hahne, Karl Andersson och Eric Dahlberg. På den sista bilden sitter jag på en lättviktare av 1938 års modell. Det är från Forsvik 1945. Stenen i bakgrunden markerar att där ligger en kolerakyrkogård.
Inskickat av Stig Larsson, Väring.

August Larsson Kato på äldre dar.