Vattenbäraren från Skaraborg

Vattenbäraren från Skaraborg

Ståtligt skägg. Bilden föreställer min farfar August Larsson (Kato) och är taget omkring 1930. August var vattenbärare från slutet av 1800-talet och många år framåt och bar dricksvatten från en brunn till de anställda på tändsticksfabriken i Tidaholm. Den andra bilden visar sågverksarbetare vid Forsviks Skogars sågverk i Skaraborg 1945. Sågverket är i dag nedlagt. Från vänster: Karl Karlsson, Stig Larsson, Åke Hahne, Karl Andersson och Eric Dahlberg. På den sista bilden sitter jag på en lättviktare av 1938 års modell. Det är från Forsvik 1945. Stenen i bakgrunden markerar att där ligger en kolerakyrkogård.
Inskickat av Stig Larsson, Väring.

August Larsson Kato på äldre dar.
Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.