Vart tog förtroendet mellan fyra ögon vägen?

Vart tog förtroendet mellan fyra ögon vägen?

Utpekade medborgare. Socialstyrelsen vill skapa ett register över osunda svenskar, om man får tro fem läkare på DN Debatt (20/12 2012). Läkare ska enligt Socialstyrelsen ägna en viss tid med patienten för att skaffa information om dåliga vanor rörande alkohol, rökning, matvanor och fysisk aktivitet. Om de dessutom skriver in det i journalen får vårdcentralen mer pengar från landstingen som ett slags bonus. Problemet är inte att diskutera hälsa med patienterna och hitta en koppling mellan sjukdom och leverne. Det märkliga är att man vill upprätta ett personnummerbaserat register med dessa uppgifter som alldeles för många kan få tillgång till. Som patient blir du inte ens tillfrågad om du vill finnas i registret. Nog var det bättre förr då husläkaren och du hade ett förtroligt samtal som stannade mellan fyra ögon. Det fanns inte ens i den vildaste läkares fantasi att förtroenden skulle spikas upp som kommunikéer på kyrkbacken för alla att läsa.