Vårsådd som det såg ut förr

Vårsådd som det såg ut förr

Skåne. Det är vårsådd 1926 på gården Sofielund i Skåne. Min far, Erik Roth, går bakom såmaskinen till höger. Som synes är det ännu hästarna som drar lasset i jordbruket.
Inskickat av Maj-Britt Martinsson, Ljungbyhed.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.