Varför fäkta när man kan fly?

Varför fäkta när man kan fly?

Öga för öga, tand för tand. Från Andra Mosebok med betydelsen att varje ond gärning eller brott ska bemötas med en lika obehaglig handling.

Skattkista Allt är inte guld som glimmar. Bara för att något verkar jättebra vid första anblicken behöver det inte vara det.

Bättre fly än illa fäkta. Ibland kan det vara klokast att dra sig tillbaka om man befinner sig i underläge. En ny variant på detta ordspråk är: Bättre fly än illa häktad. Populärt i skumma kretsar.

 

KungaparetFint folk kommer alltid sent. Kungaparet kommer alltid sist till en tillställning förutom till Nobelprisutdelningen.

Upprepning är kunskapens moder. Det gäller att öva för att bli riktigt bra på något.

Övning ger färdighet. Om du övar tillräckligt länge blir du till slut bra på det som du vill be-mästra.

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser. Goda föresatser är meningslösa om de inte följs upp av goda handlingar. En annan betydelse: Människor som tror att de gör rätt och gott skadar i själva verket ibland andra människor.

Sten med mossaPå rullande sten växer ingen mossa. Har två motsatta betydelser. Om man hela tiden byter jobb, bostad och relationer blir man aldrig förkovrad och utvecklad som person. Eller: För att fortsätta att vara vital krävs det att man hela tiden sysselsätter sig och är aktiv och driftig.

Gräv där du står. Utgå från din egen och din omgivnings kunskap och färdigheter.

Ändamålet helgar medlen. Om målet med det man gör är gott så är det okej med mindre goda handlingar på vägen dit.

190155_lowresKläderna gör mannen. Oklart vad som menas med det. Men Oscar Wilde sa i alla fall: Kläderna gör mannen. Nakna människor har ett ytterst begränsat eller inget inflytande alls i samhället.

Pengar växer inte på träd. Vi måste hushålla med resurserna.

Gräset är alltid grönare på andra sidan. Det man inte har lockar alltid mer än det man har men det kan vara bedrägligt. Uppskatta det du har i stället!

Tillfället gör tjuven. Gör det inte lättare att begå brott genom att lämna ytterdörren eller cykeln olåst.

Kasta inte sten i glashus. När man kritiserar någon för något man själv gör sig skyldig till.

Kräftfiske 1955I de lugnaste vattnen går de största fiskarna. Bovar kan finnas på de mest oväntade platser. De mest respektabla personer kan i själva verket vara ena riktiga skurkar.

Måla inte fan på väggen. Befara inte genast det värsta.

Lagt kort ligger. Det går inte att ändra sig när man väl slutit en överenskommelse om något.

Rom byggdes inte på en dag. Det tar lång tid att skapa något stort och komplicerat.

Små grytor har också öron. Prata inte om barnförbjudna saker om det finns barn inom hörhåll för de förstår mer än vad man kanske tror.

Klicka och se mer ordspråk

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.