Välkommen tillbaka, kära portvakt!

Välkommen tillbaka, kära portvakt!

Socialt ansvar. I Södertälje tänker bostadsbolaget Telge Hovsjö i nygamla banor. De kommer under året att anställa 5–10 hyresgäster som portvakter i sina hus.
– Jag tror att det ökar gemenskapen och får människor att ta ett större ansvar för sin boendemiljö, säger Patrik Derk, ansvarig på Telge Hovsjö, till Metro. Vilken härlig tanke i en tid då ingen vill ta ansvar för någonting. Även om många av oss var rädda för portvakten som barn så kan ingen säga annat än att då var det ordning och reda i porten. Portvakten hade järnkoll på vilka som kom och gick och gud nåde den som vågade väsnas eller skräpa ned.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.