Vad föreställer bilden?

Vad föreställer bilden?

Loppisfynd. Jag hittade detta fotografi på en loppmarknad. Är det någon som vet något om fartyget, var det är någonstans och vilket år?
Inskickat av Stefan Strand, Landskrona.

Svar: I aktern kan man uttyda orden ”Karin” och ”Jonstorp”. Jonstorp ligger vid Skälderviken i Höganäs kommun i Skåne vilket kan vara hemmahamnen. I Malmö stadsarkivs register över sjöförklaringar står att detta ångfartyg kolliderade med det tyska fartyget Eschwege av Cuxhafen 1939. Enligt noteringar ska det ha skett sydväst om Horns rev i Nordsjön utanför Danmark. Kanske kan någon läsare bidra med ytterligare information om denna händelse?
Kjell Andersson Lagergren

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.