Utställning: Sveriges okända kärnvapen

Utställning: Sveriges okända kärnvapen

HEMLIGT PROGRAM. I augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima. Samma år inleddes i hemlighet, under täckmantel av det civila kärnkraftsprogrammet, försöken att utveckla en svensk atombomb. Om detta berättar Flygvapenmuseum i en ny utställning.

Totalt planerade Försvarets Forskningsanstalt (FOA) över 100 svenska kärnvapenladdningar och flygvapnet förberedde sig för en ny typ av beväpning.

– Det här är en del av Sveriges historia som fortfarande är okänd för väldigt många människor. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att Sverige faktiskt har haft ett välutvecklat kärnvapenprogram, säger Matilda Bengtsson, utställningsproducent på Flygvapenmuseum i Linköping.

Utställningen En svensk atombomb bygger på nytagna foton av Henrik von Klopp. Det är foton tagna i anläggningar som alla spelade en viktig roll i det svenska kärnvapenprogrammet. Platser som få har fått tillgång till.

Ett av de mer utrymmeskrävande föremålen är en luftvärnsrobot av typen 322. Det är en Saabkonstruerad robot vilken var avsedd att bära kärnvapen

1968 undertecknade Sverige det internationella icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Trots det fortsatte forskningen i det fördolda fram till 1972, då FOA lade ner sitt plutoniumlabb.

Utställning: En svensk atombomb.

Plats: Flygvapenmuseum i Linköping.

Datum: Visas fram till den 8 maj 2016.

www.flygvapenmuseum.se

 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.