Två unga damer redo för en cykeltur

Två unga damer redo för en cykeltur

CYKELKLARA. De två flickorna på bilden laddar inför att cykla 2,5 mil från Ersk-Hans i Järvsö till Tallåsen. En av flickorna vid namn Ebba Lundgren, som skickat in bilden, berättar att år 1939 var det självklart att cykla om man skulle ta sig någonstans.
Inskickat av Ebba Lundgren, Norrala.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.