Tuff start för kvinnliga poliser

Tuff start för kvinnliga poliser

En kvinnlig polis kliver ur en radiobil vid ett husbygge; kanske är det i någon av Stockholms nya förorter i slutet på 1950-talet. Hon ser stolt ut i sin stora amerikanare som troligen är en Ford Customline 1955. På fotot står det: ”Sveriges första kvinnliga radiopolis i uniform vid sin polisbil”. Vem hon är vet vi inte. Känner någon läsare igen henne?
Kvinnliga poliser var en mycket ovanlig syn vid den här tiden. De första 14 kvinnliga ordningspoliserna började tjänstgöra i Klaradistriktet i Stockholm i januari 1958, efter att ha fått sin utbildning. De skulle ha samma uppgifter som männen men möttes med skepsis, inte minst från manliga kolleger. Med svagare fysik ansågs de inte klara av patrulleringens påfrestningar. Radiopoliser i Stockholm vände sig till facket och protesterade mot att ha kvinnor med i bilarna. Bland annat påpekades att de ofta fick ta hand om lägenhetsbråk och att det behövdes minst två män för att klara sådant.
När polisväsendet förstatligades 1965 hade rekryteringen av kvinnliga poliser nästan upphört. Och i slutet av decenniet kom ett förbud för kvinnor att patrullera i uniform. Detta överklagades 1970 av två kvinnliga poliser som fick dispens. Efter 1971 kunde kvinnor åter bära uniform och tjänstgöra på samma villkor som män. I dag är ungefär var fjärde polis kvinna.

Manlig dominans. Det är knappt man ser den ljust klädda kvinnliga polissystern till höger.

Polissystrar föregångare till kvinnliga poliser
1907 föreslog Svenska Kvinnors Nationalförbund att kvinnor skulle tas in i poliskåren. En förebild var den tyska sjuksköterskan Henriette Arendt som 1903 blivit Europas första kvinna inom polisen. Efter beslut i Stockholms stadsfullmäktige anställdes 1908 Agda Hallin, Maria Andersson och Erica Ström på prov vid distriktspolisen i Stockholm. De titulerades polissyster och hade inte samma befogenheter som en polisman. Till arbetsuppgifterna hörde främst att ta hand om kvinnor och barn som omhändertagits. 1910 anställdes polissystrar i fler städer. Motståndet var stort mot att låta kvinnor bli ”riktiga” poliser. Men 1930 utökades polissystrarnas befogenheter så att de bland annat fick bedriva spaningsarbete och hålla förhör med kvinnor. Titeln polissyster försvann 1954 och 1957 antogs de första kvinnorna på samma villkor som män till polisutbildningen.
Källa: Läkartidningen nr 47/2008.

Pionjär. Sjuksköterskan Erica Ström var en av de första polissystrarna.