Tröskfolket på väg i karavan

Tröskfolket på väg i karavan

Delade på kostnaden. En vintrig dag 1952 far tröskfolket genom Hishult på väg till någon bonde för att tröska. Då var det inte vanligt att var och en ägde en tröska utan man delade på kostnaden. Traktorn som drar ekipaget är en blå Fordson Höglund. I bakgrunden syns Hishults kyrka som stod klar 1902 och ersatte den tidigare medeltidskyrkan.
Inskickat av Ingrid Birgersson, Hishult.