Tre tuffa telefonarbetare

Tre tuffa telefonarbetare

Hilding flyttade. På bilden från Ålem i Småland 1912 ser vi Hjalmar Thormalm till höger, hans kusin Hilding Thorell i mitten och hans farbror Karl Johansson till vänster. Männen bygger telefonnät och lägger grunden till den nya tidens kommunikationer. Redan 1887 hade Stockholm 5 500 telefonapparater och var den telefontätaste staden i världen. Hilding flyttade så småningom till Amerika och bildade familj.
Inskickat av Agneta Dahl, Västervik.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.