Till minne av konfirmationen

Till minne av konfirmationen

Konfirmander. I ljuvlig sommartid gick dessa ungdomar och läste för kyrkoadjunkt Per Sundelin. De gick fram i Långsele kyrka den 3 juli år 1948.
Inskickat av Olle Andersson, Södertälje.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.