Till marknaden i elegant hatt

Till marknaden i elegant hatt

GENGAS. Gerd (då med efternamnet Eriksson) och Mårten Samuelsson är på väg till Ulrika marknad 1943. Notera Gerds eleganta hatt och att bilen körs på gengas. Det syns på aggregatet i fronten och kolsäcken på taket. Gerd bär på sorg efter sin syster ser vi på sorgbandet. Men det verkar ändå vara en glad utflykt.
Inskickat av Ingegerd Samuelsson, Kisa.