Tankfulla killar i Holmsund

Tankfulla killar i Holmsund

Invigning. Den nya lager- och tankdepån har invigning i Holmsund 1958 och de ansvariga männen som jobbade på transporten har stolt ställt upp sig framför tankbilen. Från vänster, chaufför Torsten Brännström, depåchefen Erik Bjölmen, lagerarbetaren Josef Oreland och chaufför Kjell Karlsson.
Inskickat av Kjell Karlsson, Umeå.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.