Tandempar på utflykt

Tandempar på utflykt

Här kommer en hel familj cyklande, med mamma och pappa på en tandem och sonen i en kärra efter. På cykeln hänger cykelväskor så kanske är de på utflykt – eller rentav semester. Bilden är från 40-talet, en tid då svenskarna var ett flitigt cyklade folk. Tandemcyklar, byggda för två eller flera personer, har funnits sedan sent 1800-tal. 

Se andra fina Fotografi berättar

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.