Tetra Pak

En snilleblixt födde succén Tetra Pak

Ruben Rausing och hans briljanta medarbetare skapade en världssuccé med sin mjölktetra. Tetra Pak är idag ett av världens största företag men att det var Erik Wallenbergs snilleblixt lyfts sällan fram.  I Skandinavien har mjölk i alla dess former varit livsnödvändig sedan urminnes tider. På landsbygden förlitade man sig länge på en egen ko, medan man i staden köpte mjölk i marknadsstånd eller från närliggande gårdar. När butikerna slog igenom mot