telefonväxeln i Gethestra

Snart ska växeln läggas ned

SISTA SAMTALET. Dagny Gustafsson står vid telefonväxeln i Gethestra, Småland, 1960. Sittande ser vi Karola och Sylvia Eriksson. Dagny var vikarie vid växeln som snart skulle läggas ner. Inskickat av Harry Gustafsson, Bottnaryd.