Stieg Larsson

Släck lyset och bli kreativ i mörkret

Logiska ljushuvuden. Att ljuset påverkar oss människor är oomtvistat. Men nu har forskare i Tyskland kommit fram till att mörkret gör oss mer kreativa, skriver DN. I ett antal försök fick deltagarna lösa olika uppgifter i olika ljus. De upptäckte att dessa löste sina uppgifter mer ohämmat och kreativt i mörker och att de i ett ljust rum kände sig hämmade. Å andra sidan fann sig andra personer väl till