sommartid

Ångloken lärde oss hålla tiden

Den 26 mars ställer vi om till sommartid. Och lika knepigt är det varje gång – ska visaren dras framåt eller bakåt? Men det är ingenting mot förr då stationsklockorna hade två minutvisare.  Sverige har haft sommartid sedan 1980 men redan 1916 gjordes ett försök med sommartid. Då var det främst bönderna som protesterade och menade att korna knappast gjorde skillnad på sommar och vinter. Då juvren var stinna satte råmandet

Vintertid: På 1800-talet hade klockan två minutvisare

Den 30 oktober ställer vi om till vintertid. Och lika knepigt är det varje gång – ska visaren dras framåt eller bakåt? Men det är ingenting mot förr då stationsklockorna hade två minutvisare. Sverige har haft sommartid sedan 1980 men redan 1916 gjordes ett försök med sommartid. Då var det främst bönderna som protesterade och menade att korna knappast gjorde skillnad på sommar och vinter. Då juvren var stinna satte råmandet