Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar

De okända skogshuggarna från Sverige

Farligaste yrket. Utvandringshistorier har vi gott om, men här är en okänd sådan. – I över trettio år bodde jag i den skogklädda delen av Oregon, USA, berättar författaren och forskaren Lars Nordström.  Överallt stötte jag på de hundraåriga, långsamt multnande stubbarna från de gamla jätteträden. Historiska fotografier visade hur det en gång sett ut  i denna försvunna trollskog. Där hade skandinaverna slitit! Och om dem hade nästan ingen skrivit