Skinnberederi i Tranås

Tranås var känd som pälsstaden: Babyboomen räddade skinnet på fårfarmarna

I början av förra seklet startade Fritz Lundberg ett skinnberederi i Tranås och staden blev känd som pälsstaden. Storhetstiden försvann på 80-talet men i dag lever den upp igen med en ny storsäljare.  På 60- och 70-talen låg pälsbutikerna på Storgatan i Tranås lika tätt som barerna i en spansk småstad. Hur kom detta sig? Vi får gå tillbaka i tiden, till 1904, då buntmakargesällen Fritz Lundberg från Norrköping kom