SKF

SKF – en framgångssaga som rullar på

Fabriken vilade på blålera, och inget stod rakt från den ena dagen till den andra. Ingenjören Sven Wingquist utvecklade då kullagret som blev grunden till ett av Sveriges största och mest betydande företag.  Ett företag som onekligen format svensk industrihistoria och haft en avgörande roll i Sveriges utveckling är SKF (Svenska Kullagerfabriken). I industrins barndom fanns enorma utmaningar att ta sig an för att kunna tillverka produkter med precision. En