Sigrid Rudebeck

Pionjärer som förändrade skolan: Tack fröken, för att du visade vägen!

1800-talets lärarinnor hade en avgörande betydelse för det svenska samhällets utveckling. Genom dem fick tusentals svenska flickor sin kunskapstörst stimulerad. Före mitten av 1800-talet fick välbärgade flickor undervisning i hemmet eller på flickpensioner, ofta med bristfällig pedagogik. Flickor ur de lägre samhällsklasserna kunde ofta läsa lite, men förmodligen inte skriva. På landsbygden förändrades livet genom jordbruksreformer. Att familjer hade åtta-tio barn var vanligt och det var främst folk ur de lägre