Röde Frans

Agitatorn i Västervik: Syndikalisten fick makten att lyssna

Generalstrejk hotade i Västervik. Arbetarfamiljerna svalt och såg snart ingen annan råd än att klämma åt makten. Då dök sliperiarbetaren Frans Gustafsson upp på scenen. Den 16 april 1917 är måttet rågat. Arbetarna på Västerviks industrier lägger ner arbetet och beger sig till torget för att protestera mot livsmedelsbrist och ransonering. Stämningen är hotfull. En fiskhandlare får en silltunna över sig och plundring av butiker förekommer. Krav på generalstrejk och kanske mer