Rekordmagasinet

Det hände förr: För 75 år sedan – 1942

I början av december utkommer det första numret av veckotidningen Rekordmagasinet, en tidning för idrottsintresserad ungdom. Tidningen sålde som mest i 300 000 exemplar och tog också mitt under andra världskriget avstånd från nazism och fascism, bland annat i serien om 1300-talshjälten Per Stigman.