Per Brahe

Del 3: Striden stod om vem som äger en arbetares tid

Efter sekel av utnyttjande där arbetaren slitit hårt dygnet runt väcktes en revolt för reglerad arbetstid på 1800-talet. Under 1900-talet fick vi mer fritid men är vi nu, i en digital era, på väg att avskaffa oss själva?   Som så många andra av 1900-talets reformer har vår åttatimmarsarbetsdag sitt ursprung i 1800-talets pionjärinsatser. Det var Hjalmar Branting som tände facklan när han 1886 gav ut Normalarbetsdagen i dess historiska