Olofström

Balternas flykt undan Röda armén

I ranka båtar kom de över havet, svårt medtagna stapplade de i land. Det var balter som flydde undan Röda arméns repressalier i andra världskrigets slutskede. De var vår första moderna flyktingström. Under andra världskriget avlöste förtryckarna varandra i Baltikum. 1944 återkom Röda armén. Av rädsla för deportationer, arresteringar och avrättningar flydde cirka 30 000 balter (25 000 estländare, 5 000 lettländare och 600 litauer). Nästan samtliga estländare sökte sig