Medbestämmandelagen

Del 7 Medbestämmandelagen: Arbetaren släpptes in i styrelserummen

Redan i slutet av 1800-talet var kampen för medbestämmande i företagen en viktig fråga för arbetarrörelsen. Kampen har delvis lyckats, men med löntagarfonderna körde man in i väggen. Industrialismens genombrott på 1870-talet förändrade Sverige. Det hade funnits lagar redan på 1600-talet som ålade bönder vissa åtaganden mot tjänstefolk, men den gamla arbetsrätten var helt otillräcklig i den nya tidens framväxande företag. Fackföreningsrörelsen fick kämpa för att uppnå anständiga löner och arbetstider.