Maj-Britt Nilsson

Maj-Britt Nilsson: ”Hon förkroppsligade en epok”

Maj-Britt Nilsson hamnade kanske i skuggan av andra aktriser under yrkeskarriären men många minns den mångsidiga och vackra skådespelerskan som också var TV-pionjär! Det finns skådespelare som förkroppsligar en epok, och för mig är Maj-Britt Nilsson tidigt 50-tal – Ingmar Bergmans Sommarlek och flera av Hasse Ekmans bästa filmer. Det fanns ett ljus omkring henne som Bergman använde för att besvärja döden. Det övergav henne aldrig, hon förblev den mest