Lantraser

”Våra gamla lantraser är på väg att försvinna”

Många svenska lantdjursraser är utdöda och ersatts med mer högproduktiva raser. På Baldersnäs lantrasgård i Dalsland vill man bevara och sprida kunskap om de djur som fanns på farfars fars tid. Baldersnäs gård ligger vackert med utsikt över Laxsjön och med tornande berg i horisonten. Sedan 2013 är platsen en oas för djurraser som är på väg att försvinna. Här betar Vänekor, i dammen plaskar Blekingeankor och i djurparken strosar