Lågor i dunklet

Lågor i dunklet skrämde slag på censuren: ”Den obehagligaste film jag har sett"

Hasse Ekmans film Lågor i dunklet slog ned som en bomb när den skulle censurgranskas. Den ansågs vara så otäck att det var tveksamt om den skulle få visas. Den skildrade pyromani samtidigt som ett flertal bränder härjade runt om i landet. Året var 1942. Hasse Ekman hade lämnat in sin tredje film, Lågor i dunklet, till granskning hos Statens Biografbyrå. Normalt sett tog det en dag för censuren att