Kära ting

Sätt på hurran, far!

Glöm stora lattemuggar i papp, nu är det mormors små söta kaffekoppar som gäller. Plocka fram porslinet längst in i skåpet och duka till härligt kafferep. Man ser dem rusande på trottoaren, trångt krånglande på bussen, vådligt trixande i bilen. I ena handen mobilen tryckt mot örat, i den andra en enorm, skvalpande lattemugg. Många av dagens kaffemostrar tar hellre en snabb sipp i farten än njuter vid dukat bord,