jordbruk

Se böndernas hårda kamp under vintern

Det är hårda tider under början av 1930-talet. Se hur jordbrukare avverkade skog med hjälp av häst och vagn och rejäl vattenkraft, i kampen för en insamling till Norrlands Jordbrukare.