Intermezzo

80 år sedan Gösta Ekman d.ä. dog: Hundratusen sörjande följde honom till graven

Gösta Ekman den äldre var beundrad av en hel nation. Från teaterscenen och filmduken gav han ständigt prov på sin genialitet som aktör. Han levde för skådespelar-konsten, men han fick betala ett högt pris. Stockholm 18 januari 1938. Trafiken stod still och gatorna kantades av sörjande människor som följde aktören Gösta Ekman den äldres begravningståg från Hedvig Eleonora kyrka till Norra begravningsplatsen. Åtta skådespelarvänner bar kistan och staden lågt tyst. Det