IB

Det hände förr: För 45 år sedan – 1973

De svenska journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou (bilden) publicerar i tidningen Folket i Bild/Kulturfront ett reportage om ett okänt svenskt underrättelseorgan, Informationsbyrån (IB). Avslöjandet den 3 maj skakar den socialdemokratiska regeringen som förnekar alla kontakter med IB.