Hällarna

Livet förr i Hälsingeskogarna

ENSLIGT. Jag växte upp på en liten gård i Trönö, Hällarna, i Hälsingland. Den låg väldigt avsides, det fanns bara två gårdar där. Vi hade två kor, gris, häst och getter. Jag älskade getterna och särskilt när de fick killingar. Dem brukade vi ta in i köket där de fick leka. På bilden från 1950 är det jag med en av killingarna på axlarna. Den andra gården på Hällarna hade