Grytnäs

Vi räknade bilar som passerade

Söndagsklädda. Mjölkborden var en samlingsplats på många sätt. Vi satt och tittade på bilar som passerade, skrev upp bilnummer som då hade länsbokstav vilken visade var de kom ifrån. Här är det familjens tre yngsta barn (av sju syskon) som sitter på pass. Ulla-Britt, född 1948, Roland, född 1950, och på cykeln Karl-Ewert ”Charlie”, född 1951. Troligen är det söndag för de ser helgdagsfina ut. Mjölken kom från våra fyra