Furs Sanatorium

Anders fick snurr på affärerna

Monark i verkstaden. Anders W Johanson sadlade om från vaktmästaryrket på Furs Sanatorium till att starta en egen cykel- och reparationsverkstad i Kuskavillans källare på 1950-talet. Han fortsatte sin verksamhet i Saleboda i Blekinge, ända fram till 2007. Han avled 87 år gammal 2008. Inskickat av Margareta Wireen Johanson, Holmsjö.