Fattigsverige

Inte för så länge sedan var Sverige ett u-land

I dag är Sverige ett av världens rikaste länder. Annat var det på 1800-talet. Då var Sverige ett u-land präglat av misär, svält och sjukdom. För många var bostad lika med fattighus. Under 1800-talet rådde missväxt. Fattigdom och misär fick omkring en miljon svenskar att utvandra till Amerika i hopp om att skapa sig ett bättre liv. Här hemma var det kyrkan som ansvarade för de fattiga. Efter hand  kom