Eva Rydberg

Eva Rydberg tog Nils Poppes humor vidare

Eva Rydberg har förmågan att locka till skratt utan att säga ett enda ord. Hennes kroppsspråk säger det orden inte förmår. Hon tog över arvet från Nils Poppe, inte bara humorn utan även teatern.   Efter 60 år som artist är Eva Rydberg fortfarande inte helt bekväm med att stå i ljuset som privatperson. Hon vill helst tala om sitt yrke, det hon gett som artist till publiken och all