Arthur Conan Doyle

Mattias Boström – auktoritet på Sherlock Holmes: ”Doyle försökte döda Sherlock flera gånger”

I Kolsva mötte tonåringen Sherlock Holmes tack vare en uppmuntrande lärare. Efter det har intresset aldrig släppt och i dag sitter Mattias med i det mest förnämsta Sherlocksällskapet.  Mattias Boström är en av Skandinaviens i särklass bästa kännare av fiktive mästerdetektiven Sherlock Holmes. Faktaboken Från Holmes till Sherlock som han skrev 2013 möttes av idel lovord från både kritiker och läsare. Nu har boken tagit steget över Atlanten och i