äreport

In i äktenskapet under äreporten

Fin tradition. Här är en tradition från Björnåsa. När någon gifter sig så gör byborna en äreport till brudparet. På bilden har de tillverkat en äreport till Margaret och Håkan som gifte sig 12 juni 1976. Längst upp sitter Per-Olof Eriksson som sett till att det blev ljus i ”lådan”. De andra är: John Johansson, Gerd och Kjell Johansson, Birgit och Nisse Palmqvist, Kent Claesson, Runa och Knut Claesson, Marianne