Alva Myrdal

Valextra 9 september: Agda Östlund – första kvinnan i talarstolen

I början av förra seklet var Agda Östlund en förebild för kvinnokampen. Hon agiterade sakligt och vann gehör bland männen men då hon tog upp abortfrågan tågade gubbarna ut ur kammaren.  Tisdagen den 10 januari 1922 var en stor dag för Agda Östlund, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Elisabeth Tamm. Det var denna dag som de intog sina platser i andra kammaren. I första kammaren fick Kerstin Hesselgren sin plats.

Makarna Myrdal vände upp och ned på Sverige

Få äkta par har haft sådan inverkan på Sverige som Alva och Gunnar Myrdal. Från den dag de först möttes tills att de dog ville de förändra landet. Och förändring blev det – på gott och ont. Den som begett sig med tidsmaskin till det svenska 1930-talet hade kommit till något liknande ett U-land. Den lågkonjunktur som då svepte genom västvärlden hade även drabbat Sverige. Arbetslösheten var skyhög, barn undernärda,